วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปอเมริกาเหนือ
ลักษณะทั่วไป                                                                                            ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  โดยถือเอาแม่น้ำริโอ กรานด (Rio Grande)  ซึ่งเป็นพรหมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโก เป็นเขตแบ่งแดน  ดินแดนที่อยู่งทางด้านเหนือของแม่น้ำริโอกรานด จัดเป็น กลุ่มแองโกลอเมริกา (Anglo America)  ส่วนดินแดนทางด้านใต้จัดเป็น กลุ่มลาตินอเมริกา (Latin America)     ทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก                                                                                                 รองจากทวีปเอเชียและทวีแอฟริกา  มีเนื้อที่ประมาณ  24  ล้านตารางกิโลเมตร  บริเวณด้านใต้ของทวีป (ลาตินอเมริกา) มีลักษณะเรียวยาวเป็น                                                                                               คาบสมุทรเชื่อมต่อกับทวีปอเมริกาใต้
ที่ตั้งและอาณาเขต
ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ระหว่างละติจูด  7  องศาเหนือ ถึง ละติจูด  83  องศาเหนือ  และลองติจูด  24  องศาตะวันตก ถึง ลองติจูด  167  องศาตะวันตก  เป็นทวีปที่ตั้งอยู่ในซีกโลก เหนือด้านตะวันตกทั้งหมด    ขอบเขตของทวีปอเมริกาเหนือ มีดังนี้
ทิศเหนือ   ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์ติก  มีเกาะใหญ่น้อยมากมาย  รวมทั้งเกาะกรีนแลนด์ (Greenland)  ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก  บริเวณเหนือสุดคือแหลมมอร์ริส เจสัพ (Cape Morris Jesup)  ทางเหนือของเกาะกรีนแลนด์  ถ้าจะนับส่วนที่อยู่เหนือสุดบนผื้นแผ่นดินใหญ่ คือ คาบสมุทรบูเธีย (Boothia Peninsula)  ทางตอนเหนือของประเทศแคนนาดา
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก  ตั้งแต่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะกรีนแลนด์  จนถึงหมู่เกาะอินดิสตะวันตก  และชายฝั่งของอเมริกากลาง (ลาตินอเมริกา)  มีทะเลสำคัญคือ อ่าวเซนต์ลอเรนซ์    เกาะนิวฟันแลนด์
ทิศใต้   ติดต่อกับพรมแดนของประเทศโคลัมเบีย  ในทวีอเมริกาใต้  เป็นบริเวณผื้นแผ่นดินแคบๆ ตอนที่แคบที่สุดเรียกว่า คลองปานามา มีความกว้างเพียง 80 กิโลเมตร  ซึ่งเป็นคลองที่ขุดเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติก  ทางด้านตะวันออกกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันตก   ทางทิศใต้มีอ่าวขนาดใหญ่คือ  อ่าวเม็กซิโก  ทะเลเคริเบียน  คาบสมุทรฟอริดาร์
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก  มีช่องแคบเบริงคั่นระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเซีย  ซึ่งกว้างเพียง  90  กิโลเมตร  เป็นเขตแดนของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ใกล้กับรัสเซียมาก ที่สุด คือ มลรัฐอะลาสกา  ของสหรัฐอเมริกากับไซบีเรียตะวันออกของรัสเซีย  มีน่านน้ำสำคัญคือ อ่าวแคลิฟอร์เนีย  ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น